در نشستی با حضور مهندس علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به همراه تعدادی از مدیران، معاونان و روسای واحدهای ستادی، طرح ها و برنامه های استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که روز دوشنبه ۷ شهریورماه ۱٤٠۱ برگزار شد مهندس دانشی با اشاره به سرعت رشد فناورهای ارتباطی، بیان داشت: بر این اساس ضرورت دارد تا فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت به لحاظ ساختار سازمانی و بکارگیری تجهیزات، متناسب با سرعت پیشرفت این حوزه بروزرسانی و ارتقاء یابد.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق اهداف و برنامه ها گفت: با توجه به محدودیت منابع لازم است فناوری اطلاعات و ارتباطات مناطق نفتخیز نسبت به اولویت بندی طرح ها و پروژه های در دست اجرا اقدام نموده تا برای آنها بر اساس اولویت اقدامات لازم صورت پذیرد.

مهندس دانشی همچنین از مدیریت ها و واحدهای ذیربط خواست تا بر اساس اولویت نسبت به رفع نیازها و خواسته های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

در این نشست عباس رضایی سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات مناطق نفتخیز جنوب نیز با تقدیر از حضور مدیرعامل، مدیران و روسای ستادی در این نشست گزارشی از برنامه های استراتژیک این بخش ارائه داد.

وی در این گزارش با ترسیم چشم انداز برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا سال ۱٤٠٤، جذب نیروی انسانی متخصص، بهبود ساختار سازمانی، ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش منابع مالی را با توجه به سرعت روزافزون توسعه دانش در حوزه IT خواستار شد.

در این نشست که مدیران برنامه ریزی تلفیقی، منابع انسانی، امور مالی، تدارکات و امورکالا، عملیات ترابری، عملیات غیرصنعتی، معاون مدیر تولید، روسای مهندسی ساختار و بهره وری و HSE و مشاور و نماینده مدیرعامل در امور ساماندهی و ارتقای خدمات رفاهی حضور داشتند در خصوص پروژه ها و طرح های فناوری اطلاعات بحث و تصمیم گیری شد.