طرح انتقال آب غدیر خوزستان بزرگترین طرح آبرسانی کشور است که مجموعه سازمان آب و برق خوزستان در راستای تحقق وعده رئیس جمهور به مردم خوزستان مبنی بر رفع مشکل آب شرب ۲۶ شهر و ۱۶۰۰ روستا، عملیات اجرایی آن را از مهرماه سال گذشته آغاز کردند.

برای اجرای این طرح در ابتدا یک بازه زمانی سه ساله تعریف شد اما با تلاش‌های انجام‌شده طرح میان مدت آن در کمتر از یکسال محقق شده و اکنون در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

این طرح بزرگ برای افق ۲۵ ساله و تامین آب با دبی ۲۰ متر مکعب بر ثانیه تعریف شده است که با کار جهادی انجام‌شده در سازمان آب و برق خوزستان، این دبی که قرار بود در ۲۵ سال آینده تامین شود از هم اکنون تامین شده است.

با اجرای طرح آبرسانی غدیر، افزایش ۱۰۰ درصدی کمی و ۵۰ درصد کیفی آب در ۲۶ شهر و۱۶۰۰ روستای خوزستان رخ خواهد داد.