برگزاري مزايده فروش گازهاي مشعل توسط شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
برگزاري مزايده فروش گازهاي مشعل توسط شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب گامي در جهت توليد ثروت و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، اجتناب از هدر رفت منافع ملي، ايجاد فرصت براي سرمايه گذاري و اشتغال زايي است.
به گزارش روابط عمومی، معاون مدير طرح هاي نفت وگاز مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفتخیز جنوب با بیان این مطلب گفت: مزايده هاي فروش گازهاي مشعل با هماهنگي و همكاري مديريت  های برنامه ریزی تلفیقی، امور فنی، تولید، امور حقوقی و قراردادها و شركت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان و با نظارت معاونت طرح هاي نفت و گاز (مديريت مهندسي و ساختمان) برگزار گردید، پایش های فنی و پیگیری های اجرایی در طول دوره اجرای کار توسط معاونت طرح های نفت و گاز مدیریت مي شود.
حميد ترنجي زاده افزود: پروژه درخواست فروش (مزايده) گازهاي همراه ارسالي به مشعل در محدوده شركت بهره‌برداري نفت و گاز مسجدسليمان در چهار بسته مجزا شامل بسته شماره يك گازهاي همراه موجود در ميدان مسجدسليمان(بيع متقابل)، نفت سفيد، تمبي و پرسياه با حدود ۱۷.۶۵ میلیون فوت مکعب در روز، بسته شماره دو گازهاي همراه ميدان زيلايي، هفت شهيدان و نرگسي با ۱۹.۱ میلیون فوت مکعب در روز، بسته شماره سه گازهاي همراه ميدان عنبر و لالي با ۱۹.۹ میلیون فوت مکعب در روز و بسته شماره چهار قلعه نار با ۴ میلیون فوت مکعب در روز تقسيم بندي شده است و مجموع گازهای همراه هر چهار بسته حدوداً به ميزان ۶۱ میلیون فوت مکعب در روز می‌باشد که درآمد حاصل از فروش گازهای مشعل در این مزایده‌ها، سالانه بالغ بر ۶۷ میلیون دلار پیش بینی می گردد.
وی ادامه داد: تشريفات مزايده براساس زمانبندی اعلام شده انجام و شرکت های برنده در مزایده‌ها مشخص شدند. اجراي اين مزايده‌ها كه همگي طي قراردادهاي ۱۰ ساله به شرکت‌های داخلی واگذار مي شوند، علاوه بر درآمدزايي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، اقدامي مؤثر در تامين خوراك صنايع پايين دستي شركت پتروشيمي و شركت ملي گاز و همچنين ايجاد اشتغال در منطقه محسوب مي گردد.