عصر شنبه ۱۲شهریور سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر شهردار اهواز با وی دیدار و گفتگو کرد.
شهردار اهواز در این ديدار ضمن تشریح وظایف و عملکرد شهرداری بر تلاش مجموعه مدیریت شهری در‌ راستای خدمتگذاری هرچه بیشتر به شهروندان و فراهم آوردن فضای شور ونشاط به منظور ارتقا روحیه شادابی در مردم تأکید کرد.
وی افزود: هر جایی که تلاشی صورت می گیرد درراستای اراده جمعی و با تاکید بر وحدت، انسجام و همدلی است و هدف ما در شهرداری و شورای اسلامی شهر، خدمتگزاری بیشتر به مردمی است که صبور، نجیب و قدردان هستند.
دکتر حسینی نماینده مردم اهواز در  مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بیان معضلات مبتلا به کلانشهر اهواز  خواستار هم افزایی تمام نهادها و ارگانها با شهرداری در راستای رفع مشکلات و حرکت در مسیر توسعه و آبادانی شهر شد.
سید کریم حسینی ضمن تقدیر از زحمات شورای اسلامی شهر و شهرداری بر وحدت و همدلی و هم افزائی تاکید و فرصت خدمت به مردم را از نعمت های الهی برشمرد.
وی همچنین اظهار داشت اعلام مطالبات مردم از سوی مدیران و مسئولین انقلابی به یکدیگر یک فرصت است و نه تهدید
لذا به عنوان نماینده مردم خواسته های ایشان را به مدیریت شهری و سایر مسئولین استان و شهر منعکس میکنم و خود را در مجموعه نیروهای انقلاب و همراه و یاور ایشان میدانم لذا آمادگی کامل دارم تا به منظور توسعه و پیشرفت شهر در کنار مدیریت شهری برای حصول در آمدهای شهر و اخذ مطالبات از دستگاه های دولتی تلاش نمایم و انتظار دارم مدیریت شهری از همه ظرفیت ها برای خدمات بهینه به مردم عزیز اهواز استفاده نماید.