مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حکمی قباد ناصری را به عنوان سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب کرد.

 

مهندس علیرضا دانشی در این حکم از زحمات حمید کاویان در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.