مدیرعامل شرکت بهره ‌برداری نفت و گاز گچساران از انجام ۱۲ هزار و ۵۲۵ نقطه ضخامت‌سنجی از ابتدای امسال تاکنون در این شرکت خبر داد.

مهندس مهرداد کاهکش گفت: آزمایشهای ضخامت‌سنجی، آلتراسونیک و بررسی نقاط مستعد خوردگی ۱۲ هزار و ۵۲۵ نقطه مستعد خوردگی که ۳۲۰۳۷۸ دسی متر مربع را شامل می شود در تاسیسات و خطوط لوله شامل چهار ایستگاه تقویت فشار ضعیف گچساران، ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز گچساران و نرگسی، مجتمع گاز و گاز مایع ۱۲۰۰، چند راهه ‌های گازی گچساران و لخته‌گیر سیاهمکان با موفقیت انجام شد.

وی اظهار کرد: انجام این فعالیت در ۶۸ نقطه کاهش ضخامت مشاهده و شناسایی شد که دستور تعویض آنها صادر شد و باید عنوان کرد، شناسایی این نقاط  به منظور ایمنسازی محیط کار کارکنان، تاسیسات شرکت و جلوگیری از وقوع حوادث است.

مدیرعامل شرکت بهره ‌برداری نفت و گاز گچساران به تعمیرات اساسی و بازرسی دوره‌ای تجهیزات و تاسیسات در کارخانهها و واحدهای مختلف به میزان ۱۸۰ نفر در روز اشاره کرد و گفت: با انجام تعمیرات اساسی و بازرسی دوره‌ای تجهیزات و تاسیسات، نقاط ضعف و بحرانی تجهیزات و تاسیسات شناسایی و برنامه‌ریزی برای تعمیر و رفع عیوب آنها انجام شد.

کاهکش افزود: اندازه‌گیری و پایش میزان خوردگی داخلی در تاسیسات و خطوط لوله به میزان ۷۰نقطه بوده که با انجام پایش خوردگی داخلی در تاسیسات از وضع و میزان خوردگی داخلی اطلاعات کامل به دست آمده و همچنین با بهینهسازی و تنظیم میزان تزریقی مواد ممانعت‌کننده از بروز خوردگی شدید جلوگیری شده است.

وی با تقدیر از کارکنان سخت کوش نفت گچساران به اقدامهای انجام شده در اداره بازرسی فنی و خطوط نفت و گاز این شرکت اشاره و اظهار داشت: بازرسی دوره‌ای و مستمر سامانه‌های حفاظت کاتدی نصب شده روی خطوط لوله زیرزمینی و همچنین اندازه‌گیری میزان اختلاف ظرفیت الکتریکی خطوط و لوله حفاظت کاتدی به تعداد ۲ هزار و ۹۰۰ مورد و بازرسی سامانه‌های تزریق پیوسته مواد شیمیایی در تاسیسات و خطوط لوله جمعاً به میزان ۳۲۴ دستگاه با موفقیت انجام شد.