معاون مدير در طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: چاه شماره ۲۷ رامشیر طرح‌هاي نگهداشت و افزايش توليد ۲۸ مخزن ناحيه آغاجاري راه اندازی شد.

مهندس منصور نصاري پور بیان داشت: راه اندازي و بهره برداري از چاه ۲۷ رامشير به عنوان اولين چاه اين پروژه می باشد که جا دارد از زحمات و همکاری های انجام شده دست اندرکاران و مسئولین ادارات ستادي و عملياتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و ادارات ذی ربط شرکت بهره برداری آغاجاری خصوصاٌ واحدهای عملیاتی که نهایت همکاری را در راه اندازی این چاه داشته اند، قدردانی گردد.

وی خاطرنشان ساخت: چاه هاي زيادي از طرح نگهداشت و افزايش توليد راه اندازي شده يا در حال راه اندازي هستند که از جمله آنها چاه نرگسي ۱۳ است که هفته گذشته راه اندازی گردید.