باهمت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیه ، حقوق عقب مانده کارکنان رسمی ، قراردادی و نیروهای شرکتی شهرداری حمیدیه نزدیک به ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(شصت میلیارد ریال) بصورت کامل پرداخت گردید.

با پیگیری های مستمر و تلاش مضاعف شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، بحران و دغدغه حقوق معوقه که از سال های گذشته تاسال ۱۴۰۰ گریبانگیر این شهرداری بوده به اتمام رسیده است.
شهردار حمیدیه افزود؛ این مبالغ شامل حقوق اردیبهشت ،مرداد، شهریور و مهر ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ نفر نیروی رسمی و قراردادی و همچنین مطالبات ناشی از احکام صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سالهای ۱۳۹۷لغایت ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۶نفر می باشد.

مهندس محمد رضا مهاوی گفت: پس ازپیگیریهای لازم درخصوص دریافت عوارض حق آلایندگی به شهرداری حمیدیه، پس از سال‌ها کارگران شهرداری تمامی حقوق معوقه خود را دریافت کردند و معوقات آنها تسویه شد.

وی خاطر نشان کرد: با برداشته شدن این بار مالی از شهرداری، این سازمان می‌تواند با توان بیشتر به وظایف خود و توسعه بیشتر زیر ساخت‌های شهری بپردازد.