دیدار و گفتگوی دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اهواز و پیگیری رفع مشکلات و چالش های فراروی انجمن صادرات دام استان و کشور . در این نشست که امروز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ برگزار فعالان بخش دام به بیان مطالبات و مشکلات خود پرداخته و خواهان و رود جدی نمایندگان مجلس شدند*