طی حکمی از سوی دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان ، مهندس حسن طرفی به سمت شهردار ویس از توابع شهرستان باوی منصوب شد

طرفی پیش از این با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای شهر ویس به این سمت انتخاب و به استانداری خوزستان جهت انجام تشریفات قانونی معرفی گردید

معاونت خدمات شهرداری منطقه ۴ کلانشهر اهواز آخرین سمت حسن طرفی بود