در راستای خدمتگذاری به مردم و عمل به مسئولیت های اجتماعی، گروه های جهادی و بسیج سازمان آب و برق خوزستان در منطقه رفیع به انجام فعالیت های اجتماعی پرداختند..

این اردوی جهادی با حضور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، فرمانده سپاه هویزه و همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد که ویزیت ۳۵۰ نفر از اهالی منطقه توسط پزشک ، سرویس و تعمیر  ۵۰۰ وسیله برقی و خدمات رسانی به ۱۲۰۰ خانوار، دیدار با ۲ خانواده شهید، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و نشست با کشاورزان منطقه بمنظور بررسی و رفع مشکلات  آنان توسط مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از جمله اقدامات انجام شده در این اردوی جهادی بود.