هدف از اجرای گسترده این طرح در مزارع، صیانت از محیط‌زیست با بهره‌گيري از روش‌هاي غيرشيميايی و تولید محصول سالم و عاری از سموم است.

پیش از این نیز در این واحد نیشکری پنج ميليون قطعه زنبور «تلنموس» با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی برای مبارزه با کرم ساقه خوار پرورش و تکثیر شد.

به گفته مدیرعامل نیشکر سلمان فارسی، استفاده از روش‌های بیولوژیک و تله‌های نوری در مزارع نیشکری، گامی مهم در جهت تولید مواد غذایی سالم و محیط‌زیست عاری از سموم شیمیایی است.

امین نصیریان افزود: با تداوم این روش‌ها، جمعیت آفت سزامیا در اکثر مزارع نیشکر کاهش یافته و این امر در افزایش کیفیت نیشکر تولیدی و فرآیند استحصال شکر تاثیر بسزایی دارد.

وی نصب تله‌های نوری در مزارع را موثر ارزیابی کرد که موجب به دام افتادن «شب‌پره ساقه خوار» و دیگر آفات مانند سوسک ریشه خوار و کاهش خسارت این آفات به مزارع نیشکر شده است.

در کشت و صنعت‌های نیشکری اقدامات متعددی برای صیانت از محیط‌زیست در حال انجام است. نصب گسترده تله‌های نوری در کنار مواردی مثل تولید زنبور تلنموس، راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های صنعتی، افتتاح کارخانه بازیابی گاز بیو دی اکسیدکربن، کاشت درخت و… موجب شده نیشکر شرکتی پیشگام در صیانت از محیط‌زیست باشد.

تبدیل باگاس به کمپوست جهت استفاده به عنوان کودبیولوژیک، از دیگر فعالیت‌های این صنعت به منظور جایگزینی مصرف کودهای شیمیایی است. این امر توانسته علاوه بر تامین مواد مغذی و اصلاح ساختمان خاک نقش بسزایی در کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی داشته باشد.