“فرزاد جونعلی وند” گفت: سیستم آب بر نیروگاه دوم متشکل از دو رشته تونل و شفت تحت فشار است که هر یک از آنها در ورودی نیروگاه با احداث یک انشعاب آب را از طریق منیفولدهای بالادست به چهار واحد نیروگاه انتقال میدهند ، به همین منظور برای جلوگیری از بروز اتفاقاتی نظیر ایجاد خسارت و صدمات به واحد های نیروگاهی همزمان با اورهال سالیانه واحدها بازرسی از تونل آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: : باتوجه به طول ۱۷۵ متری تونل مذکور و صعب العبور بودن و شرایط سخت دسترسی به مسیرتونل جلسات فنی با کارشناسان معاونت پایداری  برگزار و بر رعایت تمامی مسائل ایمنی تأکید شد. سپس با نصب استابلاگ ها راه ورود آب به تونل مذکور را مسدود نموده و با استفاده از جرثقیل سقفی موجود توسط سبد مخصوص به پشت دریاچه رسیده و پس از رسیدن تیم اجرایی به ابتدای مسیر تونل آبرسان اقدام به گشایش مسیر و احداث مسیر های دسترسی برای فیلمبرداری از محل های آسیب دیده ی احتمالی صورت پذیرفت که در این عملیات موفقیت آمیز هیچ گونه تخریب و یا خوردگی مشاهده نگردید و در پایان تیم عملیاتی از دریچه شماره هفت خارج گردیدند.

گفتنی است: نیروگاه دوم سد شهید عباسپور در کرانه چپ ساختگاه سد و در فاصله ۱۲۴ متری پائین دست دریاچه آن به صورت زیرزمینی ساخته شده است.