حسین فرهنگ گفت: به منظور تامین آب اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز نسبت به تعمیر، اورهال، نصب و راه اندازی یک دستگاه  الکتروپمپ شناور ظرف مدت یک هفته اقدام گردید.

وی افزود: تعمیر و راه اندازی سریع الکتروپمپ ۴۰۰ کیلووات شناور مذکور با ظرفیت پمپاژ ۱.۵ مترمکعب بر ثانیه، موجب افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ ویس و به تبع آن تأمین مطمئن آب اراضی کشاورزی تحت پوشش مناطق ملاثانی، ویس، ابوفاضل و سلامات جهت کشت های فصل جاری و زمستانه گردید.

 معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: تعمیر الکتروپمپ مذکور در کارگاه تعمیرات پمپ شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ و توسط کارکنان ادارات برق و مکانیک این معاونت، به قید فوریت صورت پذیرفته است.

گفتنی است ایستگاه پمپاژ ویس با ظرفیت ۲۲.۵ مترمکعب بر ثانیه، با دارا بودن ۵ دستگاه الکتروپمپ شناور و ۴ دستگاه الکتروپمپ عمودی، آب ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی خالص کشاورزی شبکه آبیاری شمال شرق اهواز را تأمین می نماید.