آئین تجلیل از ۳۱۰ بازنشسته شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دو شرکت بهره برداری مارون و کارون یکشنبه ۱۳ آذر در مجموعه فرهنگی امام رضا(ع) شهرک نفت برگزار شد.

سرپرست این شرکت در حاشیه مراسم، بازنشستگی در صنعت نفت را دارای تعریفی متفاوت دانست و گفت: این مرحله در واقع باز ایستادن و همراهی جوانان شاغل در شرکت و  انتقال تجارب ارزشمند برای پشتیبانی سازمان است.

مهندس قباد ناصری با اشاره به سخنرانی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این مراسم، حضور همکاران بازنشسته و تسهیم دانش فنی یا تجربه عملیاتی با سایر کارکنان در حال کار را یک اتفاق”مبارک” ارزیابی کرد و اظهار داشت: یکی از راهکارهای موثر و کم هزینه (از نظر زمانی) در راستای ارتقاء سطح کارآمدی سازمان، همین حضور همکاران بازنشسته و تبادل تجارب است؛ ما هم استقبال کرده و این تعامل را تسهیل خواهیم کرد.

وی در پایان، آغاز فصل بازنشستگی ۴۲ نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون را تبریک گفت و ضمن تقدیر از آنان، ابراز امیدواری کرد این سرمایه بزرگ که حدود نیم قرن سابقه دارد، به عنوان الگوی تلاش و عزم جهادی برای ایرانی قوی تر  و آینده ای درخشان تر مدنظر جوانان قرار گیرد.