صبح ۱۹ آذر تعدادی از مدیران شهرداری اهواز با احسان یزدیان معاون شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با هدف بهره گیری از ظرفیتهای دانش بنیان در توسعه شهری، دیدار و گفتگو کرده و از شهرک علمی تحقیقاتی شهرداری اصفهان بازدید کردند.

مدیر عامل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در این دیدار با تشریح برخی از فعالیتهای این شرکت گفت: اصفهان به‌عنوان استان پیشرو در راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری که نخستین زمینه‌های رسمی شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان را به وجود آورد ،حدود ۱۰ درصد از واحدهای فناور و دانش‌ بنیان کشور را در خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.

احسان یزدیان افزود: از بین واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ۱۰۰ واحد در رشد مقدماتی، ۲۰۰ شرکت در مراکز رشد فناوری و ۳۰۰ شرکت در پارک های علم و فناوری فعالیت دارند.

وی گردش مالی واحدهای فناور مستقر در این شهرک را حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تعداد شرکت های دارای مجوز دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حدود ۲۲۵ شرکت است که در مجموع حدود هشت هزار و ۴۰۰ نفر در این واحدها و شرکت های فناور مشغول به کار هستند.

یزدیان عنوان کرد:حدود ۶۴۰ واحد فناور در این شهرک فعال است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد اشتغال در کشور و استان ایفا می کنند.
.
گفتنی است در این دیدار فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،شمس معاون خدمات شهری، حسینی معاون فنی عمرانی، سلیمانی معاون حمل و نقل و ترافیک، اهوازی شهردار منطقه ۱، جامعی شهردار منطقه ۲، مرادحسینی شهردار منطقه ۶، سعیدی مدیرعامل سازمان عمران شهری، اسداللهی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز، آهن جان مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اهواز و دین پرست مدیر کل تحولات اداری حضور داشتند.