گزارش تصویری از اردوی دانش آموزان راهیان پیشرفت در مزارع و کارخانه شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا   لینک کوتاه: