دو اثر ملي و فرهنگي ثبت شده شهرستان مسجدسليمان با مساعدت مديرعامل شركت بهره برداري نفت‌و‌گاز مسجدسليمان و توسط مديريت مهندسي و ساختمان اين شركت ترميم و مرمت شد.

 مسئول موزه نفت مسجدسليمان با اعلام خبر بالا افزود: يكي از آثار، آرامستان قديمي محله نفتون مربوط به سال هاي دور صنعت نفت در مسجدسليمان مي باشد كه با توجه به واقع شدن در مجاورت گلزار مطهر شهدا و لزوم پاكيزگي و بهبود منظر عمومي منطقه نفتون و با درخواست اداره ميراث فرهنگي مورد مرمت و سامان‌دهي قرارگرفت. فريد كاوش ادامه داد: مورد دوم هم بازسازي دو بخش از ديوار موزه چاه شماره يك مسجدسليمان است كه بدليل نشست زمين دچار تخريب شده بود كه اين اثر فرهنگي ثبت شده در وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور با استفاده از سنگ هاي پيشين بنا مورد مرمت قرار گرفت.

كاوش افزود با توجه به اينكه هر ۲ مورد اشاره شده در فهرست آثار ملي و فرهنگي كشورمان ثبت شده اند ، اجراي مرمت با حضور نماينده اداره ميراث فرهنگي انجام شد.

گفتني است به همت موزه نفت مسجدسليمان از دي ماه سال جاري بازديد از موزه چاه شماره يك براي عموم علاقه‌مندان آزاد است و انتظار مي رود در تعطيلات نوروز نيز مورد استقبال گردش‌گران قرار گيرد.