صبح امروز “عباس صدریان‌فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به همراه جمعی از مدیران ارشد سازمان در جهت بررسی میدانی وضعیت آبگذری ایمن رودخانه ها و نظارت بر عملکرد ترمیم و تقویت سیل بندها و بازه های فرسایشی روستا‌های منطقه بامدژ از این مناطق بازدید کردند.