پیرو بروز چالش‌های مالی برای تیم محبوب و پرطرفدار صنعت نفت آبادان، با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ۷۰ میلیارد ریال شارژ مالی جدید به این تیم اختصاص یافت.

تیم صنعت نفت آبادان بخشی مهم از تاریخ و هویت مردم این منطقه به شمار می‌آید که پیش‌تر و طی سال جاری نیز از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به‌میزان ۱۵۰ میلیارد ریال مورد حمایت مالی قرار گرفته بود.

تقویت انگیزه کادر و بازیکنان تیم صنعت نفت آبادان برای استمرار حضور موفق در لیگ‌برتر کشور همواره مورد توجه این سازمان قرار داشته و در صورت رفع محدودیت‌های بودجه‌ای این مرحله از شارژ مالی، آخرین مرحله طی سال جاری نخواهد بود.