در این نشست که یکشنبه (هفتم خردادماه) با حضور مدیرعامل و معاونین هفت‌تپه و شورای معاونین شرکت توسعه نیشکر برگزار شد، دکتر عبدعلی ناصری بر انسجام و همدلی برای تحقق رشد تولید تاکید کرد.

وی از به‌روزرسانی کارخانه شکر و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن خبر داد و نوسازی تصفیه شکر را گامی مهم برای شکوفایی بیشتر هفت‌تپه برشمرد.

مدیرعامل توسعه نیشکر در ادامه، به اجرای یکسان همسان‌سازی حقوق‌ها در کشت و صنعت‌های هشتگانه اشاره کرد و گفت، نواقص در حال برطرف شدن است و کارگران در این زمینه هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

در ادامه این نشست، مدیرعامل و معاونین کشت و صنعت هفت‌تپه ضمن قدردانی از همدلی کارگران در مسیر رشد تولید، گزارشی از وضعیت تولید، کشت نیشکر و اورهال کارخانه ارائه دادند.