بنا به اعلام ستاد اجرایی در این دوره جشنواره بیش از ۱۵۰ مجموعه از سراسر کشور اعلام آمادگی نمودند که در پایان ۴۷ واحد ملی، تأیید حضور در بخش ارزیابی و رقابتی را به‌صورت آزادانه و داوطلبانه دریافت نمودند.پس از ارزیابی‌های دقیق و بازدیدهای صورت‌گرفته توسط کمیته داوران جشنواره از واحدهای متقاضی به جهت ارائه راهکارهای دقیق، همراهی مثمرثمر، صحه‌گذاری و راستی‌آزمایی فرایند ارزیابی، از واحدهای برگزیده جشنواره با شایستگی که حائز دریافت سطوح مختلف جشنواره گردیدند، تقدیر به عمل آمد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا بر اساس ارزیابی‌های صورت پذیرفته توسط هیئت داوران و کمیته ارزیابان جشنواره موفق به دریافت ” تندیس بلورین سه ستاره” گردید.