کمر بند سبز اهواز ! ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

کمر بند سبز اهواز !

محمد لفیتی 🔹کارشناس مهندسی عمران 🔹کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل امروزه در مباحث مربوط به ساختار شهرها توجه ویژه ای به فضای سبز می شود و این موضوع به یکی از اساسی ترین وظایف شهرداریها و نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است. بنابر اظهارات مسئولین ذیربط اهواز پس از تهران و اصفهان از آلوده ترین […]

یادداشت
چیزی یافت نشد !