انتخابات
دومین روز نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس آغاز شد ۱۱ آذر ۱۳۹۸
انتخابات مجلس98

دومین روز نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس آغاز شد

دومین روز نام‌نویسی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد.